เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โปร่งใส บริการทันสมัย ใส่ใจสมาชิกและสังคม


เงินกู้สามัญ

เงินกู้สามัญทั่วไป

วงเงินให้กู้สูงสุด 2,500,000 บาท  ผ่อนชำระสูงสุด 144 งวด  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางด้านการเงิน

เงินกู้สามัญเพื่อผู้ประสบภัย

วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ผ่อนชำระ 60 งวด เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนจากการประสบภัย

เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา

วงเงินกู้สูงสุด 300,000 บาท ผ่อนสูงสุด 48 งวด เพื่อช่วยเหลือด้านการเงินดอกเบี้ยต่ำให้แก่สมาชิก

นำไปเป็นค่าใช้จ่ายทางการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม
1946509

Copyrights 2012 - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ตึก อสก. 3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2953-0909, 0-2953-1201-6                               แฟกซ์ : 0-2953-0503
โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418       แฟกซ์ดาวเทียม : 5947
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     สาขา กฟภ.            073-1-06900-5
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาตลาดพงษ์เพชร   179-2-11003-1