กิจกรรมปั่นไปปลูกและสัมมนาเจ้าหน้าที่ปี 2561
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 18 มิ.ย. 2561

สอ.กฟภ. เข้าร่วมโครงการ PEA ปลูกดูแล รักษ์ป่า ปี 2561 กิจกรรมปั่นไปปลูก ณ ปากน้ำประแส จ.ระยอง

และสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1