ผู้ประสานงานสหกรณ์

รายชื่อผู้ประสานงาน สอ.กฟภ. ประจำปี  2564

ลำดับสังกัดชื่อนามสกุลสำนักงานแฟ็กซ์มือถือLine ID
1กฟน.1 เชียงใหม่นายนิคมคงเมือง10320086-6581084PAPHAT_N
2กฟน.1 เชียงใหม่น.ส.ปิยนารถ เศรษฐ์เสถียรกุล10324053-248561090-8931923NPW_PIY_PEA
3กฟจ.เชียงใหม่นางสมทรงยิ้มสมาน053-245406053-246290086-7327860086-7327860
4กฟจ.เชียงใหม่ 2   นางวิชุดาถาวรวงศ์053-896120053-896122086-6545906
5กฟอ.ฝางนางวิลาวรรณทันดร053-969094053-969094089-3287823089-3287823
6กฟอ.สันป่าตองน.ส.อัญชลีปงกาวงค์053-355420053-311975090-9268588TOY.ANCHALEE
7กฟอ.หางดงนางวรนุชแสนมงคล053-441771053-441176086-9131463RANUCH164
8กฟอ.สันทรายนายกรกฤตศรีบุศยดี053-491623084-6082309TOUNTHEP
9กฟอ.แม่ริมนายระพีพันธุ์จรจะนะ053-298520081-9888209POPCITY999
10กฟอ.จอมทองน.ส.อังคณาใจแข็ง053-341223093-1312454TO_AON
11กฟจ.ลำปางน.ส.วันวิสาปันต๊ะ054-250445054-250445084-3788059084-3788059
12กฟอ.เกาะคาน.ส.สุดารัตน์ณ ลำปาง054-282260088-2605823MIIKIISU
13กฟอ.เถิน  น.ส.พัชรินทร์วงศ์ขัติย์054-291643054-333305090-3205660090-3205660
14กฟจ.ลำพูนนายวรากรกิติเดช053-560111053-511182087-1921488DOOKOO333
15กฟจ.เชียงรายน.ส.อรทัยชุ่มอินทร์จักร์053-711399053-744284061-53249653224044
16กฟอ.เวียงป่าเป้า น.ส.ผานิจตราบาบุญ053-952353053-952444083-3563458TIKKY929
17กฟอ.พาน   นายณิชพนวรรณสุยะ053-721514062-2293656VIVIT
18กฟอ.แม่สายน.ส.อนุสรานิธิอนันต์สกุล053-731714053-731957089-7793375ANUSARALICIOUS
19กฟอ.เทิงนางปัณณวรรธบัวรวย053-795393053-795504088-2532749088-2532749
20กฟจ.พะเยานางศิริพรวิรัตน์เกษม054-449525054-449558083-2082075
21กฟจ.แม่ฮ่องสอนน.ส.นวภัสร์จันทร์ต๊ะ053-695014053-695015091-8582050TT.TUNGTING
22กฟน.2 พิษณุโลก และ        นายชุติเดชจิเนราวัต10167086-9656591POPPY2529
 กฟจ.พิษณุโลก (จุดรวมงาน)      
23กฟจ.สุโขทัย และนางสุดารัตน์เจริญวงศ์055-645718055-645719092-3787919MANGPPOR
 กฟจ.กำแพงเพชร, กฟจ.พิจิตร, กฟจ.ตาก (จุดรวมงาน)      
24กฟจ.แพร่ และนายสรายุทธมหาวงศ์054-653200054-653205081-9834410KWANGVESPA
 กฟจ.อุตรดิตถ์, กฟจ.น่าน (จุดรวมงาน)      
25กฟน.3 ลพบุรีนางอนัญญาอรรถกรกุลกิติ10963036-413731063-5659195JAJA_9565
26กฟน.3 ลพบุรีนางลักขณาบุญชุ่ม10411036-413731089-1363313NONG-NONG
27กฟจ.ลพบุรีนางสมทรงพลนิกร036-413290036-422660081-7702681081-7702681
28กฟอ.พัฒนานิคม  นางฐานิกาจิตกรียาน036-436528036-436239081-3643724081-3643724
29กฟอ.โคกสำโรงนางโสภินสิงห์มณี036-442424036-442424089-1265065YUI.SOPIN
30กฟอ.ชัยบาดาล  นางสาลี่อินทร์เนียม036-462026036-461989089-8021499089-8021499
31กฟจ.นครสวรรค์นางเพ็ญจันทร์สังข์ศิริ056-221112056-226413088-2805945
32กฟอ.ลาดยาวนางขวัญใจเกล็ดประทุม056-271947056-271877092-7435635
33กฟอ.ตาคลีน.ส.วิมลรัตน์ลือสาคร056-328021056-261586086-2088219
34กฟจ.ชัยนาทน.ส.ธนัตติญาทิพทรัพย์056-412499056-414740097-9241598
35กฟจ.อุทัยธานีนายอนันตชิตเนียมสันเทียะ056-511115088-2721954ANANTACHID
36กฟจ.สิงห์บุรีนายโชติพงศ์มานะเปรม036-507071036-507076091-798199999CHOT
37กฟจ.เพชรบูรณ์นายภัทรพงศ์ตาแก้ว14550065-69517993.6701E+12
38กฟอ.หล่มสักนายแมนคำสิงห์056-912124056-912114095-3532323435433MAN
39กฟอ.หนองไผ่น.ส.ภวิภา แซ่หย่ง056-781786056-781786090-6875857PRAWPAWIKA
40กฟฉ.1 อุดรธานีนางญาดาพฤฒิฤทธิไกร10974081-5455788YADA0811
41กฟฉ.1 อุดรธานีนางพรพิไลแดงวังสะโม10970089-5745496089-5745496
42กฟจ.อุดรธานี   นางนภาเจียรพิพัฒน์14241042-223338098-1024744NAPA2407
43กฟจ.อุดรธานี 2 (นิตโย) นางสมหญิงธารประเสริฐ042-932557042-221768093-1491653IAMK.YING
44กฟอ.กุมภวาปีนางมยุรานามวงษา042-202733081-0484699LULANAM
45กฟอ.หนองหานนายเฉลิมพงษ์ศรวงษา042-261193042-261193081-0510118PHONG1983
46กฟจ.ขอนแก่นนางเบญจวรรณทวีวงศ์14040043-244496081-8728051JIPJIP.BENJAWAN
47กฟจ.ขอนแก่น 2 น.ส.ศศิภาส์ไชยคาม043-470216043-244201061-7828226NOK.CMP29
48กฟอ.บ้านไผ่น.ส.อัญชดาไกรจันทร์043-273901083-6726721BEAYTYDRINK
49กฟอ.ชุมแพน.ส.พัชรินทร์บุญดี15022082-1141181NAN.PATCHARIN_B
50กฟจ.นครพนมนางมาธินีย์แสนนาม042-512730042-511222081-0615901MATEENING
51กฟจ.เลยนางสุเรวดีเสาวนนท์042-811202042-811974086-2309626086-2309626
52กฟจ.สกลนครนางสมปองบุญมาก042-972186042-972190089-5649840
53กฟอ.พังโคนนายทอมศรีนุกูล15321042-771138081-320135123072506
54กฟอ.สว่างแดนดินนางนัคมนอักษรจรรยา042-721120042-711489086-8598086LUK2511
55กฟจ.หนองบัวลำภูนางดาราวรรณไชยเชษฐ์042-312373042-312599088-2829295DARAWAN32
56กฟจ.หนองคายนางสุรีย์รัตน์สุขสำราญ042-990705042-990717089-8419279SUREE_PUD
57กฟอ.โพนพิสัย   น.ส.ศศิวิมลรักชาติ042-471366080-7495081YUI_ACC
58กฟจ.บึงกาฬ  น.ส.พัชราพรปัตภี042-490960080-7636510TIK_TIK_TIK_TIK
59กฟฉ.2 อุบลราชธานีนายเวชพิสิฐชนะสาธิตการย์10126097-3564036PEA481808
60กฟฉ.2 อุบลราชธานีนายสุริยะภูอุทา045-242434083-7305930083-7305930
61กฟจ.อุบลราชธานีนางดารณีอู่ผลเจริญ045-316033045-316023094-4674774
62กฟอ.วารินชำราบ  น.ส.นิสารัตน์รอดหลง045-396070045-396107089-8116584HINI2106
63กฟอ.พิบูลมังสาหาร   นางนฤมลทาปศรี045-252549045-441151081-7097648081-7097648
64กฟอ.ตระการพืชผล  นายชัยพจน์ชาลีหอม045-482473084-7737545084-7737545
65กฟอ.เดชอุดมนายประทีปวงศ์มาศ045-361156045-361998087-8730147087-8730147
66กฟจ.ร้อยเอ็ดน.ส.ปุนัพสุหลั่งน้ำสังข์043-514468043-519910087-2238758KORY2529
67กฟอ.เสลภูมินางจิตรา   อุ่นเจริญ043-551457043-551058082-9261189TUMHOME101
68กฟจ.ศรีสะเกษนายสมนึกเจริญทรัพย์14450045-911202092-9904665092-9904665
69กฟอ.ขุขันธ์  นางเรวดีไกรสมสุข045-671244089-2807907REWADEE9087
70กฟอ.กันทรลักษ์นายอภิชาติสาลีเกิด045-661823045-661594093-5275252K.448266.gmail.com
71กฟจ.มหาสารคามนายสุคนธ์แพนพา043-971301043-971303085-7612211NOOYLIVERPOOLFC
72กฟอ.พยัคฆภูมิพิสัย  นางชฎานิษฐิชาแสงพันธ์ตะวัน043-790362043-790363094-5293942IOIMCHADA
73กฟจ.กาฬสินธุ์นางณัชนิดาภรณ์ภูกิ่งเงิน043-815355097-3535530
74กฟอ.สมเด็จน.ส.วรรณิศาเนาวะเศษ043-860155043-860152062-1782282NEWNANA_PEA13
75กฟจ.อำนาจเจริญนายเอกชัยเฑียรทอง045-511934045-511932061-9376444061-9376444
76กฟจ.ยโสธรนายสมเด็จภาณุมาศภิญโญ045-711560045-712200089-6244795089-6244795
77กฟจ.มุกดาหารนางอมรรัตน์ สุดเสน่ห์042-611187042-613030061-6919515AMORNRARANAWADEE
78กฟฉ.3 นครราชสีมานางปิยะทิพย์อยู่บัว044-214334044-214340081-547772853935327
79กฟฉ.3 นครราชสีมานายรพีธรรมจันทะดวง044-214334044-214340082-1060466MIST.O.
80กฟจ.นครราชสีมานางนภาวรรณสิริพัฒนผล044-259679044-259680089-2805341PUM8268
81กฟจ.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)  นางภคอรภักดิ์จัตุรัส044-218309044-218198089-4698799JEAB-1975
82กฟจ.นครราชสีมา 3 (สุรนารี)     นางนีรนุชฤทธิวัชร044-465805044-465560092-5464266092-5464266
83กฟอ.ปากช่องนางสุพัตราต่อวงษ์044-313373044-314111084-4316869084-4316869
84กฟอ.สีคิ้วน.ส.ฉัตรชนกมะลิกุล044-411251084-4719185MEENA2498
85กฟอ.โชคชัยนายกฤตเมธอุดมสุข044-491128044-491655064-9245950KRITTHAMET.UDO
86กฟอ.บัวใหญ่นายนัครินทร์คิดการ044-461683044-461437087-8533888878533444
87กฟอ.พิมายนายกิตติพงษ์ ช.ศิริปุณย์044-471112044-471006081-6607270081-6607270
88กฟอ.ปักธงชัยนางกาญจนาพรไตรมิตรภาพ044-284394081-9462561
89กฟจ.ชัยภูมินายพันธ์เทพมากทอง044-854280044-854321085-0245981TEP_MAKTHONG
90กฟอ.ภูเขียว   นางภูษณิศาบุษบงก์044-861188044-861982064-3087999NONG_PALO
91กฟจ.สุรินทร์น.ส.ธนนันท์สิงห์ดารา044-511045091-8318379GIPPY_PEA
92กฟอ.ท่าตูมนางกฤติกาทองนำ044-591636044-591505089-8469281DAT2603
93กฟอ.ปราสาท  นางฒาริกากิตติวีรวงศ์044-551843044-551263098-2126469TIDACHA20
94กฟจ.บุรีรัมย์น.ส.ลิษาโภคินธนินทร044-614467094-4156165094-4156165
95กฟอ.นางรองนายพิสิษฐ์เพชรสว่าง044-631100089-9815565089-9815565
96กฟก.1 อยุธยาน.ส.จิณณรัตน์กระจกเหลี่ยม035-241142035-323654081-9480554081-9480554
97กฟก.1 อยุธยาน.ส.ปริญญาภรณ์มีสมศักดิ์035-241142035-323654095-4588923KWANG22PEA
98กฟจ.พระนครศรีอยุธยานางศลิษาเจริญศรี035-253614035-253618089-3467855ANKGLE
99กฟอ.บางปะอินน.ส.ภัทราร์นิยมจิตร035-747895035-747892088-6115636459495
100กฟอ.ท่าเรือนางจรรยากองสาสน035-343199035-341813088-7493641SEXYYA
101กฟอ.เสนานางสุภัคพบศิลา035-201061035-201029081-8531606SUPAK1209
102กฟอ.วังน้อยนางสมพรไม้หอม035-797463035-797463086-8048500086-8048500
103กฟฟ.ประตูน้ำพระอินทร์ นายศิริชัยวัตร์ไทยประดิษฐ์035-700178035-700166081-5614119081-5614119
104กฟจ.สระบุรีนายสุวิทย์โพธิ์ทอง036-212784036-212784084-9267151084-9267151
105กฟอ.หนองแค  นายรัตนโชติตลับนาค036-380544036-381097063-876669914052529TAE
106กฟฟ.บ้านหินกอง นายสุวิชามารศรี036-374881036-379455085-5554004BELLEZIN
107กฟอ.แก่งคอยนายพูนศักดิ์ทองเจริญพร036-262131087-1983788POONSAK_NOON
108กฟอ.พระพุทธบาทนายสุนทร ชูก้าน036-266750036-267303097-9965469SUNTORN789
109กฟจ.อ่างทองนายโอภาสเอกชโย16456098-8286855BONUS2000
110กฟจ.ปราจีนบุรีนายพฤษภ์สุขเจริญ037-480453037-480456063-3941991063-3941991
111กฟอ.กบินทร์บุรีน.ส.พชรพรรณทองใบ037-480818037-480822083-0872516
112กฟอ.ศรีมหาโพธิ นายทัศน์พลรุ่งเรือง037-452685061-6489222SONG_TASPOL
113กฟจ.นครนายกนายบริรักษ์ปิติไหว16550081-9231463B0819231463
114กฟจ.สระแก้วน.ส.กัญญารัตน์  วิริยะสิทธิ์037-241063037-421057085-0827215MISSPRAEWZ
115กฟอ.อรัญประเทศนางนิตยาศิริเสริม037-231861037-233041097-0105234
116กฟจ.ปทุมธานีนายปราโมทย์โสภณสฤษฎ์สุข02-581795802-5814831089-4557576089-4557576
117กฟฟ.ปทุมธานี 2 (บางกะดี)นายบรรเจิดขยายศรี02-501340502-0195790086-5674408086-5674408
118กฟอ.ธัญบุรีนายฉัตรชัยบงกชรัตนเลิศ02-990914602-5331044081-4582512TUKZA04
119กฟฟ.รังสิตนายศุภเสฎฐ์ภาสบุตรอนงค์02-516865702-5163434087-5057999BIGALOW1976
120กฟอ.ลำลูกกาน.ส.ประภัสสรรอดทอง02-191056402-1931932081-8438164MAIPASSORN
121กฟอ.คลองหลวง   น.ส.มัลลิกาแก้วโสดา17406088-2218457088-2218457
122กฟอ.ลาดหลุมแก้ว  นายทัศนัยลายประหยัด02-581262002-5818076099-1919490
123กฟก.2 ชลบุรีน.ส.พัสวีโรจน์สวัสดิ์สุข10324085-0850978DOUBLEBEANN
124กฟก.2 ชลบุรีน.ส.พิราวรรณ์ชัยชนะ10414064-8264142TANGMOPUN
125กฟจ.ชลบุรีนายอรรจน์บุญประสิทธิ์14000038-054704090-5642651ZIKKAZ
126กฟฟ.เมืองพัทยาน.ส.มยุรีย์มูลตีปฐม038-222425038-221003096-9374790MAYUREEPEA
127กฟฟ.จอมเทียน น.ส.วรัญญาวงค์สถาน038-111857038-907898089-7563279GREENTEA2537
128กฟอ.พนัสนิคมน.ส.อรนุช ทองบุญมา 038-461033038-461280087-7491690O.TERAYUTH
129กฟอ.ศรีราชานางนิภาพรสังข์แก้ว038-322609038-322500085-1807849NIPAPORN082522
130กฟฟ.บางแสนนายถิรายุยุทธศิลป์เสวี038-381071038-387293083-9038941PEEYODYUT
131กฟอ.บ้านบึงนายชาญชัยลี้ทรงศักดิ์038-443500038-443992064-9585385CHO98765
132กฟฟ.บึง นายธีรวุธบุตรศรี038-350827038-350863083-3360136LEG2532
133กฟอ.พานทอง  นายณภัทรวงษ์อุไร038-451146038-452500089-6080365MYPHATPEA
134กฟฟ.แหลมฉบังนางรัตวลีแซ่ตั๋น038-182562038-182566081-7627792JEAB7174
135กฟจ.ระยองนางบุบผาคชรินทร์038-613260038-620922089-9382553
136กฟอ.แกลงนายสมบัติหุ่นเก่า038-672684038-671794081-8644998HS2CNZ
137กฟอ.บ้านฉางนางอาภารัตน์ถนอมกุล038-601855090-9760392MISS2511
138กฟฟ.มาบตาพุดนางสุรีรัตน์กลิ่นใย038-684501038-684760086-3992845JOYPEA5014
139กฟอ.ปลวกแดงน.ส.กาญจนีอรุณรัศมี038-659492038-659573089-0546618PANGPOPUP
140กฟอ.บ้านค่าย นางอรุณีเชื้อสนุก038-641380038-642114084-7788899084-7788899
141กฟจ.ฉะเชิงเทราน.ส.อรณิชชาสวนทวี038-130212038-130211092-4799885ANYAUI
142กฟอ.บางปะกงนางภิรมย์พรปานสกุณ038-532063038-532984092-6195183PIROMPORN.PEA
143กฟอ.พนมสารคามนางสุนทรประเสริฐผล038-553303038-554122086-3085585NONG.1122
144กฟจ.จันทบุรีน.ส.ฉันทิศาแน่นหนา039-322107039-314036089-0985951089-0985951
145กฟอ.สอยดาวน.ส.วิมลซาตี039-421714039-381391063-9896189063-9896189
146กฟจ.ตราดน.ส.วัชรีพินผล039-522830039-524667089-0281014
147กฟก.3 นครปฐมนางมลธิกาเหมปั้น10963089-6745998mueymuey
148กฟก.3 นครปฐมน.ส.สุกัญญาร่มโพรีย์1097110972085-9941150859941150
149กฟจ.นครปฐมนางอังคณาศิริจิตร034-243053034-250803083-1088098NANASIRICHITRA
150กฟอ.สามพรานนางยุบลเปรมพรหม034-311756034-324212086-7793558086-7793558
151กฟอ.นครชัยศรีน.ส.กรรณิการะวังงาน14521034-333463081-9421194C.RY
152กฟอ.บางเลนนายวัชโรดมธชีพันธ์034-302555034-391086086-0557542PEP3789
153กฟอ.กำแพงแสนนางบังอรมีจั่นเพชร034-353203034-353202083-7152922
154กฟจ.สมุทรสาครนายสมพลลอนิกูล034-427119089-6871089KOH2249
155กฟจ.สมุทรสาคร 2 นางกาญจนาแก่นน้อย034-483112034-483027062-6146662KKD2310
156กฟฟ.โคกขามนางศรีสุดาวิชพันธุ์034-870037034-870053082-5405221
157กฟอ.กระทุ่มแบนน.ส.อมรมาศศรีสมบัติ034-471904034-473993084-0034592AEH0840034592
158กฟฟ.อ้อมน้อยนางนราวดีชำนาญ02-420080702-4200803091-536396313042514
159กฟจ.สุพรรณบุรีนายสหรัถบุญโชติ038-535234035-535160081-7957997081-7957997
160กฟอ.อู่ทองน.ส.ปรีดาพรเสนสุกรี035-553034035-552996081-1744224OAT0811744224
161กฟอ.เดิมบางนางบวชนางภัสสรโพธิ์ศรี035-515999080-5158728NOON_FINFIN
162กฟจ.กาญจนบุรีน.ส.วิชชุพรธนะสมบูรณ์034-515877034-518157080-6605995W.THANASOMBOON
163กฟอ.บ่อพลอยว่าที่ ร.ต.วสันต์กันภัย034-581633034-851638098-2842795O377
164กฟอ.ท่ามะกา  น.ส.ปภัสศิริสุขพัฒนา034-543028098-4458908_MISDIRECTION_
165กฟอ.บ้านโป่งน.ส.ศันศนีย์อินณวงศ์032-201294032-200379086-7008006ARO_PEA
166กฟต.1 เพชรบุรีน.ส.รังสิมาทัดมั่น032-598538032-598535081-9877383819877383
167กฟต.1 เพชรบุรีน.ส.นพมลพุ่มพวง032-598538032-415490089-2425944089-2425944
168กฟจ.เพชรบุรีนายสุริยัณห์ขาวเกลี้ยง032-426084086-5711525SURIYUNK
169กฟอ.ชะอำนางงามพริ้มครึกครื้น032-471534032-471410085-3716958TAM30072507
170กฟจ.ราชบุรีนายมนัสตั้งสุขสันต์1425014208080-6508201N00KHUB
171กฟอ.โพธารามนางวรรณเพ็ญพัวศิริมิตร032-231044032-231651089-6161269WANPHEN_NU
172กฟอ.จอมบึงนางสุภิญญาคล้ำประเสริฐ15225032-261000081-2397375JOY5455
173กฟจ.สมุทรสงครามนางกุลธิดาภัทรธีรนนท์034-714123034-714519086-8017744POM_JUMBO
174กฟจ.ประจวบคีรีขันธ์นายปัญจบุตรรุดดิษฐ์032-611004032-601542087-6708490087-6708490
175กฟอ.หัวหินน.ส.ศิริมา จินดาโชติ032-512215032-516437086-8789857ANDANZ
176กฟอ.ปราณบุรีนายธีระยุทธแสงอรุณ032-651866061-8124999KGUNNER36
177กฟอ.บางสะพานนายพรรษา ครามทอง032-691300032-691571081-8958218PANSA24072518
178กฟจ.ชุมพรน.ส.กัลยาณีเมดาม077-534113077-534116095-2586789KANLAYANEE.LILY
179กฟอ.ท่าแซะนางวิระวรรณโพธิ์ศรีทอง077-599250077-584359081-9562356081-9562356
180กฟอ.หลังสวน  นายกิจธนาพัฒน์สุวรรณ์ฉวี077-541010094-4153726PAEPALMPUN
181กฟจ.ระนองนายพิชิตทองมณี077-811259077-823875092-5256453081-7978860
182กฟต.2 นครศรีธรรมราชนางกิตติมาภรณ์ยศสมุทร075-378261091-8697046091-8697046
183กฟต.2 นครศรีธรรมราชนางกชวรรณรจิตานนท์075-378430094-9899459KIMJUNG03
184กฟจ.นครศรีธรรมราชนางพรทิพย์บุญศรีโรจน์075-346955075-347324095-2643612095-2643612
185กฟอ.ท่าศาลานางจันทิมาชาวบ้านจีน075-521570075-522201061-9161635CHANTIMA…
186กฟอ.ทุ่งสงน.ส.ณิชมนหนูยิ้มซ้าย075-450817075-450827091-8248007091-8248007
187กฟอ.ปากพนังนางโสภาสุขเสนา075-517111075-517815081-9564387SOPA0819564387
188กฟจ.สุราษฏร์ธานีนายจริยวัตรจอมคำ14190081-6369573
189กฟอ.เวียงสระ น.ส.ดารุณีทองเนื้องาม077-361100077-362018085-0680724497613
190กฟอ.พุนพินนายทรงพรจันทจร077-311492094-9151666HOMAE-HOMNUM
191กฟอ.กาญจนดิษฐ์   น.ส.กนิษฐรินจิโนวัฒน์077-379021077-399414089-7249110JINOWAT
192กฟอ.เกาะสมุยน.ส.ปรีดาวรรณจันทร์เจนจบ077-420159077-332822082-2356915IMBIIM
193กฟจ.ภูเก็ตนายเอกรัตน์เกิดทรัพย์076-224029076-212125083-6905554AG2513,AGPEA
194กฟอ.ถลางนางอังคณาบุญโชติ076-386880076-386878089-4473212HONEY_PEA
195กฟฟ.ป่าตอง  น.ส.ธัญญปาณแพทย์ขิม076-346227076-346226065-6941661089-8745353
196กฟจ.ตรังนางมนนภาสินเจริญกุล075-581186075-581188088-7537929NUENG_LEE
197กฟอ.ห้วยยอดน.ส.วลัยพรโภคาพันธ์075-272383075-271555085-6905556LOBSTERGUNG
198กฟจ.กระบี่     นางพรพิศปรีชานุสิทธิ์075-611990075-621430096-6367737496718
199กฟจ.พังงานายเฉลิมพรชูร่วง076-450882076-450882080-8636206JUK4819
200กฟอ.ตะกั่วป่า   น.ส.ยุวดีชำนาญ076-471483076-471006099-1696963MYUJOOD
201กฟต.3 ยะลานางมณฑาสังข์ขาว074-200621074-200622086-9626541
202กฟต.3 ยะลานายกุพพันติ์อันตรเสน073-262516095-1020555STORMCRUISER
203กฟจ.ยะลานางสมบูรณ์ นิยมเจริญ073-274884074-274890087-8992630
204กฟอ.เบตงน.ส.พรรณภาชุมภู073-232036073-231912086-1810454BUMLEK20031311
205กฟจ.สงขลานางโมทนีย์แก้วนิล074-330133074-330143081-5362489MOTHANEEPEA
206กฟอ.ระโนดนายเดชาโยธารักษ์074-391166074-392360081-540664729012506
207กฟอ.สะเดานางกรกฎขาวทอง074-523205074-523205083-5546179
208กฟอ.จะนะนางสุมณฑาประยูร074-207563074-207564089-9750709KOYSUMON
209กฟอ.หาดใหญ่นางภัณฑ์พิศตั้งสิริตระกูล074-806115074-806114081-5424214094-3966242
210กฟจ.พัทลุงน.ส.ศศินีณ พัทลุง074-671587074-671585081-0968226081-0968226
211กฟจ.ปัตตานีน.ส.นริศราพรสุวรรณ073-460112073-460110082-4289433NARISARANOON
212กฟอ.สายบุรีน.ส.จุฑารัตน์พะลีราช073-411007073-411350081-8543971JPALEERAT
213กฟจ.สตูลนางลำยองชูแก้ว074-711703074-721170081-4783315081-4783315
214กฟจ.นราธิวาสน.ส.ปรีญาณีซุ่นสกุล073-532306073-532308082-4388604NINGZIIZSSIW
215กฟอ.สุไหงโก-ลกนายอาลียาสดือราแม073-630612073-630613081-6462590YAZZ.PEA
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2953-1201-6

โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1