เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โปร่งใส บริการทันสมัย ใส่ใจสมาชิกและสังคม

ข่าวกิจกรรมสหกรณ์

15 - 11- 2019
โครงการสานสายใยวัยเกษียณ

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกและสหกรณ์ โดยนำสมาชิกทัศนศึกษาประเทศเวียดนาม

(ซาปา-นิงห์บิงห์) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-24 ตุลาคม 2562  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2562

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2562

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม
2229341

Copyrights 2012 - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ตึก อสก. 3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2953-0909, 0-2953-1201-6                               แฟกซ์ : 0-2953-0503
โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418       แฟกซ์ดาวเทียม : 5947
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     สาขา กฟภ.            073-1-06900-5
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาตลาดพงษ์เพชร   179-2-11003-1