เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โปร่งใส บริการทันสมัย ใส่ใจสมาชิกและสังคม

ข่าวกิจกรรมสหกรณ์

25 - 02- 2021
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 แบบจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร LED กฟภ.สำนักงานใหญ่
10 - 10- 2020
โครงการ "อบรมและกิจกรรมให้ความรู้"  วันที่ 10 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมแกรน ริชมอนด์  จ.นนทบุรี
02 - 10- 2020
สอ.กฟภ. ร่วมบริจาคเงินให้แก่ 2 มูลนิธิ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
09 - 03- 2020
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภุมิภาค จำกัด ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
20 - 12- 2019
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 พิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันก่อตั้ง สอ.กฟภ. ครบรอบ 25 ปี และเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ สำนักงานสหกรณ์ อาคาร 3 ชั้น 1  สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จำนวนผู้เข้าชม
2482884

Copyrights 2012 - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ตึก อสก. 3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2953-0909, 0-2953-1201-6                               แฟกซ์ : 0-2953-0503
โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418       แฟกซ์ดาวเทียม : 5947
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     สาขา กฟภ.            073-1-06900-5
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาตลาดพงษ์เพชร   179-2-11003-1