เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โปร่งใส บริการทันสมัย ใส่ใจสมาชิกและสังคม

ข่าวกิจกรรมสหกรณ์

14 - 05- 2019
กิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1 เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิก ณ บางชัน แฮปปี้ โฮมสเตย์ อ.ขลุง จ.จันทบุรี ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562
22 - 04- 2019
โครงการ "อบรมและกิจกรรมให้ความรู้" เจ้าหน้าที่ สอ.กฟภ. และพบปะคณะกรรมการดำเนินการ ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2562  ณ Parco By The Bonanza  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
01 - 03- 2019
สมาชิกมาลงทะเบียนเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ สอ.กฟภ. และเข้าร่วมการประชุมในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562  ณ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
17 - 12- 2018
โดยคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ สอ.กฟภ. และพนักงาน กฟภ. ร่วมกิจกรรม ถวายเงินเพื่อจัดทำเขื่อนริมคลอง และปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในบริเวณวัด วันที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ วัดท่าใน ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
29 - 11- 2018
ระหว่าง สอ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  สอ.การไฟฟ้านครหลวง หัวข้อ "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์" วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องเฟื่องฟ้า 1 อาคารนันทนาการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม
2189982

Copyrights 2012 - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ตึก อสก. 3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2953-0909, 0-2953-1201-6                               แฟกซ์ : 0-2953-0503
โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418       แฟกซ์ดาวเทียม : 5947
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     สาขา กฟภ.            073-1-06900-5
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาตลาดพงษ์เพชร   179-2-11003-1