เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โปร่งใส บริการทันสมัย ใส่ใจสมาชิกและสังคม

ข่าวกิจกรรมสหกรณ์

22 - 10- 2018
สอ.พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ร่วมกับ สอ.สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด จัดอบรมผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 ณ ห้องเธียเตอร์ อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
30 - 09- 2018
วันที่ 22 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ถนนนครอินทร์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
28 - 09- 2018
สอ.กฟภ. ร่วมบริจาคเงินให้แก่กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13 - 09- 2018
นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์นายบัญชา คำจินดา ประธานกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟภ. เข้าร่วมในพิธี
07 - 08- 2018
สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าเยี่ยมชมดูงาน สอ.กฟภ. เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด เข้าเยี่ยมชมดูงาน สอ.กฟภ. เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชม
2189957

Copyrights 2012 - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ตึก อสก. 3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2953-0909, 0-2953-1201-6                               แฟกซ์ : 0-2953-0503
โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418       แฟกซ์ดาวเทียม : 5947
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     สาขา กฟภ.            073-1-06900-5
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาตลาดพงษ์เพชร   179-2-11003-1