เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โปร่งใส บริการทันสมัย ใส่ใจสมาชิกและสังคม

ข่าวกิจกรรมสหกรณ์

27 - 09- 2019
สอ.กฟภ. ร่วมบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก (มสคท.)ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครบรอบ 59 ปี
10 - 09- 2019
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีสุขภาพแข็งแรง และสร้างความผูกพันธ์ระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2562   ณ THE LEGACY RIVER KWAI Resort & Semina Center อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
17 - 06- 2019
กิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ประจำปี 2562 รุ่นที่ 3 เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิก ณ บางชัน แฮปปี้ โฮมสเตย์ อ.ขลุง จ.จันทบุรี ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562
10 - 06- 2019
โครงการ "การอบรมและกิจกรรมให้ความรู้" แก่ผู้ประสานงาน สอ.กฟภ.  รุ่นที่ 1 วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562 ณ รอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท & สปา จ.นครนายก รุ่นที่ 2 วันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2562 ณ วรวนา หัวหิน โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น จ.ประจวบคีรีขันธ์
27 - 05- 2019
กิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2 เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิก ณ บางชัน แฮปปี้ โฮมสเตย์ อ.ขลุง จ.จันทบุรี ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562
จำนวนผู้เข้าชม
2189931

Copyrights 2012 - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ตึก อสก. 3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2953-0909, 0-2953-1201-6                               แฟกซ์ : 0-2953-0503
โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418       แฟกซ์ดาวเทียม : 5947
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     สาขา กฟภ.            073-1-06900-5
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาตลาดพงษ์เพชร   179-2-11003-1