เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โปร่งใส บริการทันสมัย ใส่ใจสมาชิกและสังคม

ข่าวกิจกรรมสหกรณ์

17 - 06- 2019
กิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ประจำปี 2562 รุ่นที่ 3 เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิก ณ บางชัน แฮปปี้ โฮมสเตย์ อ.ขลุง จ.จันทบุรี ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562
10 - 06- 2019
โครงการ "การอบรมและกิจกรรมให้ความรู้" แก่ผู้ประสานงาน สอ.กฟภ.  รุ่นที่ 1 วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562 ณ รอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท & สปา จ.นครนายก รุ่นที่ 2 วันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2562 ณ วรวนา หัวหิน โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น จ.ประจวบคีรีขันธ์
27 - 05- 2019
กิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2 เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิก ณ บางชัน แฮปปี้ โฮมสเตย์ อ.ขลุง จ.จันทบุรี ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562
14 - 05- 2019
กิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1 เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิก ณ บางชัน แฮปปี้ โฮมสเตย์ อ.ขลุง จ.จันทบุรี ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562
22 - 04- 2019
โครงการ "อบรมและกิจกรรมให้ความรู้" เจ้าหน้าที่ สอ.กฟภ. และพบปะคณะกรรมการดำเนินการ ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2562  ณ Parco By The Bonanza  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
จำนวนผู้เข้าชม
2140796

Copyrights 2012 - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ตึก อสก. 3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2953-0909, 0-2953-1201-6                               แฟกซ์ : 0-2953-0503
โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418       แฟกซ์ดาวเทียม : 5947
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     สาขา กฟภ.            073-1-06900-5
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาตลาดพงษ์เพชร   179-2-11003-1