กิจกรรมเยี่ยมชมดูงานสหกรณ์ กฟภ.
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 8 ส.ค. 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าเยี่ยมชมดูงาน สอ.กฟภ. เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด เข้าเยี่ยมชมดูงาน สอ.กฟภ. เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561

  • สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.กสท.)
  • สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด (สอ.ปตท.)
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1