ข่าวทั่วไป
15 ก.ย. 2566 สมาชิกเกษียณอายุ เลือกลงทุนกับสหกรณ์
8 ก.ย. 2566 จดหมายข่าว เรื่อง ปรับลดทุนประกันชีวิต ตามยอดเงินกู้สามัญที่เหลืออยู่
31 ส.ค. 2566 จ่ายคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยที่หักงวดเดือน ส.ค. 66
24 ก.ค. 2566 จดหมายข่าว เรื่อง การถอนหุ้นคืนบางส่วน
22 พ.ค. 2566 รายงานความคืบหน้าการยื่นกู้สามัญทั่วไป
28 ก.พ. 2566 ประกาศรายชื่อผู้ได้รางวัลสุ่ม (Random) จำนวน 240 รางวัล ๆ ละ 500 บาท
17 ก.พ. 2566 แจ้งค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มปี 66 และเงินช่วยเหลือค่าพาหนะ
14 ก.พ. 2566 ประกาศรายชื่อผู้ได้รางวัลกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล
7 ก.พ. 2566 แจ้งสมาชิกตรวจสอบบัญชีรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน
13 ธ.ค. 2565 จดหมายข่าว การพิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสุขเกษียณ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1