ข่าวทั่วไป
5 ก.ค. 2567 จ่ายคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยที่หักงวดเดือน มิ.ย. 67
1 ก.ค. 2567 แจ้งปิดการเงินออนไลน์ (ATM online Mobile application ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2567
9 พ.ค. 2567 จ่ายคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยที่หักงวดเดือน เม.ย. 67
11 มี.ค. 2567 รายงานความคืบหน้าการยื่นกู้สามัญทั่วไป
7 มี.ค. 2567 จ่ายคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยที่หักงวดเดือน ก.พ. 67
9 ม.ค. 2567 วันหยุดสหกรณ์ประจำปี 2567
23 พ.ย. 2566 คู่มือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
2 พ.ย. 2566 10 เรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับ PDPA
15 ก.ย. 2566 สมาชิกเกษียณอายุ เลือกลงทุนกับสหกรณ์
8 ก.ย. 2566 จดหมายข่าว เรื่อง ปรับลดทุนประกันชีวิต ตามยอดเงินกู้สามัญที่เหลืออยู่
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1