ข่าวทั่วไป
11 พ.ค. 2565 ถอนเงินฝากง่ายนิดเดียว ไม่ต้องเดินทางประหยัดค่าใช้จ่าย
5 พ.ค. 2565 จ่ายคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยที่หักงวดเดือน เม.ย. 65
7 เม.ย. 2565 จดหมายข่าว ชี้แจงวิธีปฏิบัติกรณีถอนเงินฝากโดยเจ้าของบัญชีไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง
3 มี.ค. 2565 จดหมายข่าว มาตรการป้องกันการเข้าร่วมประชุมใหญ่
1 มี.ค. 2565 วิธีคิดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
21 ก.พ. 2565 จดหมายข่าว ชี้แจงข้อสอบถามประเด็นเงินปันผลลดลง
10 ก.พ. 2565 จดหมายข่าว การปรับเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองเงินกู้
13 ม.ค. 2565 จดหมายข่าว รายงานความคืบหน้าหุ้นกู้การบินไทย
4 ม.ค. 2565 ยกเลิกแนบสลิปเดือน มี.ค.63 ประกอบการยื่นกู้
4 ม.ค. 2565 วันหยุดสหกรณ์ประจำปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2953-1201-6

โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1