เงินกู้สามัญ
เงินกู้สามัญเพื่อซื้อรถยนต์ไฟฟ้า EV

วงเงินให้กู้สูงสุด 1,200,000 บาท ผ่อนชำระสูงสุด 144 งวด เพื่อซื้อรถยนต์ไฟฟ้า

เงินกู้สามัญเพื่อติดตั้งโซล่าเซลล์

วงเงินให้กู้สูงสุด 500,000 บาท ผ่อนชำระสูงสุด 72 งวด เพื่อติดตั้งโซล่าเซลล์กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เงินกู้สามัญทั่วไป

วงเงินให้กู้สูงสุด 3,000,000 บาท ผ่อนชำระสูงสุด 144 งวด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางด้านการเงิน

เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา

วงเงินกู้สูงสุด 300,000 บาท ผ่อนสูงสุด 48 งวด เพื่อช่วยเหลือด้านการเงินดอกเบี้ยต่ำให้แก่สมาชิกนำไปเป็นค่าใช้จ่ายทางการศึกษา

เงินกู้สามัญเพื่อผู้ประสบภัย

วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ผ่อนชำระ 60 งวด เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนจากการประสบภัย

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1