เงินกู้สามัญ
เงินกู้สามัญเพื่อติดตั้งโซล่าเซลล์

วงเงินให้กู้สูงสุด 500,000 บาท ผ่อนชำระสูงสุด 72 งวด เพื่อติดตั้งโซล่าเซลล์กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เงินกู้สามัญทั่วไป

วงเงินให้กู้สูงสุด 3,000,000 บาท ผ่อนชำระสูงสุด 144 งวด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางด้านการเงิน

เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา

วงเงินกู้สูงสุด 300,000 บาท ผ่อนสูงสุด 48 งวด เพื่อช่วยเหลือด้านการเงินดอกเบี้ยต่ำให้แก่สมาชิกนำไปเป็นค่าใช้จ่ายทางการศึกษา

เงินกู้สามัญเพื่อผู้ประสบภัย

วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ผ่อนชำระ 60 งวด เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนจากการประสบภัย

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1