เงินกู้
ทำไมการอนุมัติวงเงินกู้สามัญต้องขึ้นอยู่กับบริษัทที่รับประกันด้วย เช่น หากรับประกันชีวิตที่ 1,500,000 บาท สหกรณ์ก็จะให้กู้เพียง 1,500,000 บาท เท่านั้น ไม่ให้กู้ตามสิทธิที่ควรจะได้ หากสามารถกู้ได้ถึง 2,500,000 บาท

สาเหตุที่ต้องกำหนดหลักเกณฑ์แบบนี้ สืบเนื่องมาจากสมาชิกผู้กู้มีความเข้าใจว่าหากประกันชีวิตรับทำประกันที่วงเงินเท่าไร เมื่อมีการเสียชีวิตประกันก็จะจ่ายค่าสินไหมในวงเงินเท่านั้น จึงลืมนึกถึงประเด็นการแถลงสุขภาพที่เป็นเท็จไป ซึ่งหากแถลงเท็จประกันจะจ่ายให้เพียงแค่วงเงินขั้นต่ำเท่านั้น ปัจจุบันจ่ายในวงเงิน 1,500,000 บาท ถึงแม้ว่าจะรับประกันไว้ในวงเงินถึง 2,500,000 บาท ก็ตาม ดังนั้น สหกรณ์จึงชี้แจงให้สมาชิกผู้กู้แถลงสุขภาพตามความเป็นจริงทั้งหมด และส่งให้บริษัทรับประกันตรวจสอบวงเงินที่จะรับประกันก่อนอนุมัติวงเงินกู้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ค้ำประกัน ค้ำประกันได้อย่างสบายใจ คงเหลือโอกาสที่จะต้องมาใช้หนี้แทนผู้กู้เพียงน้อยนิดเท่านั้น

บางท่านอาจสงสัยยังเหลือกรณีไหนอีกที่ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชอบแทนผู้กู้ ก็ยังคงมีกรณีปลดออก ไล่ออก ซึ่งบริษัทประกันจะรับผิดชอบในกรณีเสียชีวิตเท่านั้น การที่อนุมัติวงเงินกู้เท่ากับวงเงินที่ประกันชีวิตนั้น สาเหตุสำคัญเพื่อลดความเสี่ยงในการชำระหนี้แทนให้กับผู้ค้ำประกันครับ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1