วิสัยทัศน์
"เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โปร่งใส บริการทันสมัย ใส่ใจสมาชิกและสังคม"
บริการสหกรณ์
ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมทั้งหมด
เครื่องมือคำนวณ
บาท
งวด
ผลลัพธ์การคำนวณ
ยอดผ่อนชำระต่อเดือน
{{ loan_result | currency }}
บาท

หมายเหตุ : การคำนวณเงินเป็นการประมาณการเท่านั้น หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์

บาท/เดือน
งวด
ผลลัพธ์การคำนวณ
ยอดเงินกู้ที่ได้รับ
{{ loan_result_installment | currency }}
บาท

หมายเหตุ : การคำนวณเงินเป็นการประมาณการเท่านั้น หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์

บาท
%
ผลลัพธ์การคำนวณ
จำนวนดอกเบี้ยรับ
{{ deposit_result_month | currency }}บาท/เดือน
{{ deposit_result_year | currency }}บาท/ปี

หมายเหตุ : การคำนวณเงินเป็นการประมาณการเท่านั้น หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1