ข่าวประกาศ
25 ม.ค. 2566 ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
20 ม.ค. 2566 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเจ้าหน้าที่สหกรณ์
19 ม.ค. 2566 รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งประธานและกรรมการดำเนินการ
18 ม.ค. 2566 แจ้งสมาชิกตรวจสอบหน่วยลงทะเบียนเลือกตั้ง ปี 2566
17 ม.ค. 2566 การแจกเงินรางวัลและเงินช่วยเหลือค่าพาหนะวันประชุมใหญ่
13 ม.ค. 2566 วันหยุดสหกรณ์ประจำปี 2566
29 ธ.ค. 2565 รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (จำนวน 4 อัตรา)
27 ธ.ค. 2565 การจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกอาวุโส
27 ธ.ค. 2565 การรับสมัครรับเลือกตั้งประธานและกรรมการดำเนินการ
26 ธ.ค. 2565 วันที่ 27 ธ.ค.65 เปิดให้บริการใช้เครื่องปรับสมุดเงินฝาก
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

กรุณาส่งเอกสารที่ : ตู้ ปณ.32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ภายใน กฟภ. : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ภายใน กฟภ. : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยธนชาตสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1