ข่าวประกาศ
19 เม.ย. 2567 ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ สอบราคาจัดซื้อโปรแกรมระบบสืบค้นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และจัดจ้างสแกนเอกสารพร้อมจัดเก็บเอกสารระบบอิเล็กทรอนิกส์
11 เม.ย. 2567 ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เงินลงทุน
29 มี.ค. 2567 ประกาศ เรื่องผลการสอบแข่งขันลูกจ้างสหกรณ์ฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถ(พขร.)
29 มี.ค. 2567 ประกาศ เรื่องการปรับเพิ่มวงเงินในการถอนเงินรับฝากผ่าน Mobile Application PEAcoop connect
28 มี.ค. 2567 ประกาศ เรื่องรับสมัครกิจกรรมเสริมทักษะกีฬาฟุตบอลอย่างถูกวิธีสำหรับเด็กและเยาวชน สำหรับบุตรหลานสมาชิก สอ.กฟภ. ในโครงการ “ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้กับบุตรหลานสมาชิกสหกรณ์”
28 มี.ค. 2567 ประกาศ เรื่องรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28 ประจำปี 2567
25 มี.ค. 2567 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันลูกจ้างสหกรณ์ ตำแหน่งพนักงานขับรถ (พขร.) จำนวน 1 อัตรา
21 มี.ค. 2567 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์
21 มี.ค. 2567 สอบราคาจัดซื้อโปรแกรมระบบสืบค้นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และจัดจ้างสแกนเอกสารพร้อมจัดเก็บเอกสารระบบอิเล็กทรอนิกส์
20 มี.ค. 2567 ประกาศ เรื่องแจ้งเวลาเปิดรับใบถอนเงินฝากทางระบบส่งไฟล์เอกสาร และไลน์บริหาร
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1