ข่าวประกาศ
23 ก.ย. 2565 การแจ้งความประสงค์ปรับลดทุนประกันชีวิต
20 ก.ย. 2565 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการสหกรณ์
15 ก.ย. 2565 รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 2)
15 ก.ย. 2565 ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (ตำแหน่งนิติกร)
6 ก.ย. 2565 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ “อบรมอาชีพเสริมประจำปี 2565”
2 ก.ย. 2565 การจ่ายทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกประจำปี 2565
24 ส.ค. 2565 รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
9 ส.ค. 2565 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “อบรมอาชีพเสริมประจำปี 2565”
3 ส.ค. 2565 แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้จัดการ สอ.กฟภ.
27 ก.ค. 2565 รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง นิติกร (1 อัตรา)
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

กรุณาส่งเอกสารที่ : ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2953-1201-6

โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยธนชาตสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1