ข่าวประกาศ
12 ก.ค. 2567 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม โครงการสานสายใยวัยเกษียณ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม รอบ 2 )
9 ก.ค. 2567 ประกาศ เรื่องจ้างออกแบบประเมิณราคาค่าปรับปรุงพื้นที่สำนักงานบริเวณชั้นที่ 1 โดยวิธีสอบราคา
4 ก.ค. 2567 ประกาศ เรื่องการขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกอาวุโส ประจำปี 2567
2 ก.ค. 2567 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม โครงการ สานสายใยวัยเกษียณ ประจำปี 2567 ณ เซี่ยงไฮ้ – เมืองเก่าอูเจิ้น
2 ก.ค. 2567 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการสอบแข่งขัน เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
25 มิ.ย. 2567 ประกาศ เรื่องการปรับวงเงินรับฝากออมทรัพย์จากสมาชิกสมทบ
13 มิ.ย. 2567 ประกาศ เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
31 พ.ค. 2567 ประกาศ เรื่องรับฟังข้อกำหนดและเงื่อนไขการประกวดราคาประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองเงินกู้
30 พ.ค. 2567 ประกาศ ผลสอบแข่งขันลูกจ้างสหกรณ์ ตำแหน่งพนักงานขับรถ (พขร.)
29 พ.ค. 2567 ขอเชิญสมาชิกเกษียณอายุเข้าร่วม โครงการ ” สานสายใยวัยเกษียณ ประจำปี 2567 ณ เซี่ยงไฮ้ – เมืองเก่าอูเจิ้น
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1