ข่าวประกาศ
29 เม.ย. 2565 การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2565
28 เม.ย. 2565 ประกาศ เปิดรับสมัครตำแหน่ง ผู้จัดการ สอ.กฟภ.
26 เม.ย. 2565 เพิ่มช่องทางการรับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ
21 เม.ย. 2565 การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเพิ่มพูน
18 เม.ย. 2565 การประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
31 มี.ค. 2565 ปิดทำการชั่วคราว วันที่ 22 เม.ย.65 (ตั้งแต่ 14.00 น.)
11 มี.ค. 2565 ขอให้สมาชิกตรวจสอบเงินค้างบัญชีที่เกิน 10 ปี
11 มี.ค. 2565 แจ้งการโอนเงินสงเคราะห์สมาชิกอาวุโส (ตามข้อ 2)
9 มี.ค. 2565 รายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลโดยสุ่มจากหมายเลขสมาชิก
4 มี.ค. 2565 ผลคะแนนเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2953-1201-6

โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1