กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพกายและใจประจำปี 2562
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 10 ก.ย. 2562

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีสุขภาพแข็งแรง และสร้างความผูกพันธ์ระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์

ระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2562   ณ THE LEGACY RIVER KWAI Resort & Semina Center อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1