งานทำบุญสหกรณ์ครบรอบ 25 ปี
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 20 ธ.ค. 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 พิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันก่อตั้ง สอ.กฟภ. ครบรอบ 25 ปี และเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

ณ สำนักงานสหกรณ์ อาคาร 3 ชั้น 1  สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1