วันสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครบรอบ 63 ปี
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 29 ก.ย. 2566

ในวันที่ 28 กันยายน 2566 ประธานกรรมการ สอ.กฟภ. พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ว่าการ กฟภ.
และร่วมบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1