อบรมผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 22 ต.ค. 2561

สอ.พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ร่วมกับ สอ.สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด

จัดอบรมผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 ณ ห้องเธียเตอร์ อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1