อบรมสัมมนาผู้ประสานงานสหกรณ์ ประจำปี 2561
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 28 พ.ค. 761

ผู้ประสานงานเขต กฟน.1-3 และ กฟฉ.1-3  ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2561

ณ โรงแรม เดอะ โบนันซ่า รีสอร์ท เขาใหญ่  จ.นครราชสีมา

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1