อบรมสัมมนาผู้ประสานงานประจำปี 2562
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 10 มิ.ย. 2562

โครงการ “การอบรมและกิจกรรมให้ความรู้” แก่ผู้ประสานงาน สอ.กฟภ. 

รุ่นที่ 1 วันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562 ณ รอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท & สปา จ.นครนายก

รุ่นที่ 2 วันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2562 ณ วรวนา หัวหิน โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น จ.ประจวบคีรีขันธ์

รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 2

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1