โครงการทำดีด้วยหัวใจ
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 17 ธ.ค. 2561

โดยคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ สอ.กฟภ. และพนักงาน กฟภ. ร่วมกิจกรรม

ถวายเงินเพื่อจัดทำเขื่อนริมคลอง และปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในบริเวณวัด

วันที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ วัดท่าใน ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1