โครงการสัมมนาไตรภาคี 3 การไฟฟ้า
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 29 พ.ย. 2561

ระหว่าง สอ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  สอ.การไฟฟ้านครหลวง

หัวข้อ “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์” วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

ณ ห้องเฟื่องฟ้า 1 อาคารนันทนาการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1