โครงการสานสายใยวัยเกษียณ
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 15 พ.ย. 2562

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกและสหกรณ์ โดยนำสมาชิกทัศนศึกษาประเทศเวียดนาม (ซาปา-นิงห์บิงห์) 

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-24 ตุลาคม 2562 

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2562

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1