เปิดเงินกู้ประเภทใหม่ และเปลี่ยนหลักเกณฑ์เงินกู้เดิม
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 2 ก.ค. 2557

มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 18 ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญอเนกประสงค์ และเปลี่ยนหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญบางประเภทเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนทางการเงิน ดังนี้

  1. เงินกู้สามัญอเนกประสงค์ (เปิดโครงการใหม่) 
  2. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
  3. เงินกู้เพื่อการศึกษา
  4. เงินกู้สำหรับสมาชิกพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป

 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1