โครงการ “ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้กับบุตรหลานสมาชิกสหกรณ์ “กิจกรรม “เสริมทักษะกีฬาฟุตบอลอย่างถูกวิธีสำหรับเด็กและเยาวชน” กำหนดฝึกสอนระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2567
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 15 พ.ค. 2567

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มอบใบประกาศนียบัตรและปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้กับบุตรหลานสมาชิกสหกรณ์ ชมรมผู้จัดการ กฟภ. สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กฟภ. และสมาคมสโมสร กฟภ. ครั้งที่ 1/2567 ณ สนามฟุตบอล กฟภ. สำนักงานใหญ่ สำหรับกิจกรรม “เสริมทักษะกีฬาฟุตบอลอย่างถูกวิธีสำหรับเด็กและเยาวชน” กำหนดฝึกสอนระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2567 โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการฝึกทักษะฟุตบอลในครั้งนี้จำนวน 87 คน และได้วิทยากรอดีตนักฟุตบอลทีมชาติที่มีความรู้ความสามารถในด้านกีฬาฟุตบอล มาฝึกสอนให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
นอกจากนี้ คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ ระหว่างทีมฟุตบอลคณะผู้บริหาร PEA (VIP 1) พบกับ ทีมอดีตนักฟุตบอลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ทีมฟุตบอลคณะผู้บริหาร PEA (VIP 2) พบกับ ทีมอดีตนักฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1