รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (ผู้ช่วยผู้จัดการ 1 อัตรา)
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 15 ก.ค. 2557

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัคร

บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ

จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือนไม่น้อยกว่า 28,550 บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1