รายชื่อผู้ร่วมโครงการสานสายใจวัยเกษียณ ประจำปี 2559
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 17 มิ.ย. 2559

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 – 5 กรกฎาคม 2559 ณ ประเทศเวียดนาม

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 – 2 สิงหาคม 2559 ณ ประเทศเวียดนาม

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1