รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาปี 2559
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 17 ต.ค. 2559
  1. ประเภททุนส่งเสริมการศึกษากำหนดให้ทุนละ 2,500 บาท ทุกระดับการศึกษา
  2. ประเภททุนเรียนดี แบ่งเป็นระดับการศึกษา ดังนี้
  • ระดับ ป.1 ถึง ป.6 จำนวนเงินทุน 2,000 บาท
  • ระดับ ม.1 ถึง ม.6 จำนวนเงินทุน 2,500 บาท
  • ระดับ อาชีวะศึกษา (ปวช., ปวส.) จำนวนเงินทุน 3,000 บาท
  • ระดับ ปริญญาตรี จำนวนเงินทุน 3,500 บาท

การจ่ายเงิน

  • สมาชิกสำนักงานใหญ่ และสมาชิกเกษียณอายุ โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ วันที่ 13 ต.ค. 2559
  • สมาชิกส่วนภูมิภาค สอบถามได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าเขต
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1