ข่าวประกาศ
1 พ.ค. 2567 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2567
23 เม.ย. 2567 ประกาศ เรื่องสอบราคาจัดซื้อโปรแกรมระบบสืบค้นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และจัดจ้างสแกนเอกสารพร้อมจัดเก็บเอกสารระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
20 เม.ย. 2567 ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ สอบราคาจัดซื้อโปรแกรมระบบสืบค้นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และจัดจ้างสแกนเอกสารพร้อมจัดเก็บเอกสารระบบอิเล็กทรอนิกส์
12 เม.ย. 2567 ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เงินลงทุน
30 มี.ค. 2567 ประกาศ เรื่องผลการสอบแข่งขันลูกจ้างสหกรณ์ฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถ(พขร.)
30 มี.ค. 2567 ประกาศรายชื่อบุตรหลานของสมาชิก (รอบที่ 1,2) โครงการ “ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้กับบุตรหลานสมาชิกสหกรณ์”
30 มี.ค. 2567 ประกาศ เรื่องการปรับเพิ่มวงเงินในการถอนเงินรับฝากผ่าน Mobile Application PEAcoop connect
29 มี.ค. 2567 ประกาศ เรื่องรับสมัครกิจกรรมเสริมทักษะกีฬาฟุตบอลอย่างถูกวิธีสำหรับเด็กและเยาวชน สำหรับบุตรหลานสมาชิก สอ.กฟภ. ในโครงการ “ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้กับบุตรหลานสมาชิกสหกรณ์”
29 มี.ค. 2567 ประกาศ เรื่องรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28 ประจำปี 2567
26 มี.ค. 2567 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันลูกจ้างสหกรณ์ ตำแหน่งพนักงานขับรถ (พขร.) จำนวน 1 อัตรา
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1