ข่าวประกาศ
29 มิ.ย. 2566 ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์
21 มิ.ย. 2566 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสานสายใยวัยเกษียณปี 2566
12 มิ.ย. 2566 รับสมัครเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์และประมวลผล
2 มิ.ย. 2566 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2
2 มิ.ย. 2566 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการสมาชิกสัมพันธ์ ปี 66
31 พ.ค. 2566 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สหกรณ์
28 เม.ย. 2566 ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2566
28 เม.ย. 2566 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “สานสายใยวัยเกษียณ ประจำปี 2566”
28 เม.ย. 2566 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “สมาชิกสัมพันธ์ ประจำปี 2566”
27 เม.ย. 2566 รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (จำนวน 4 อัตรา)
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1