ข่าวประกาศ
31 มี.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง ปิดทำการชั่วคราว
2 มี.ค. 2566 ขอให้สมาชิกตรวจสอบเงินปันผลและเงินค้างบัญชีเกิน 10 ปี
27 ก.พ. 2566 ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (จนท.บริหารงานทั่วไป)
24 ก.พ. 2566 รายงานผลคะแนนการเลือกตั้งประธานและกรรมการฯ
22 ก.พ. 2566 การจ่ายเงินปันผล กรณีผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้
22 ก.พ. 2566 ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์
9 ก.พ. 2566 การรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2565
9 ก.พ. 2566 หนังสือการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
1 ก.พ. 2566 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สหกรณ์
25 ม.ค. 2566 ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1