ข่าวประกาศ
22 มี.ค. 2567 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์
22 มี.ค. 2567 สอบราคาจัดซื้อโปรแกรมระบบสืบค้นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และจัดจ้างสแกนเอกสารพร้อมจัดเก็บเอกสารระบบอิเล็กทรอนิกส์
21 มี.ค. 2567 ประกาศ เรื่องแจ้งเวลาเปิดรับใบถอนเงินฝากทางระบบส่งไฟล์เอกสาร และไลน์บริหาร
19 มี.ค. 2567 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเจ้าหน้าที่เงินลงทุน
12 มี.ค. 2567 ประกาศ เรื่องแจ้งปิดทำการชั่วคราว เพื่อจัดโครงการสัมมนาบุคลากรประจำปี 2567
8 มี.ค. 2567 รับสมัครลูกจ้างสหกรณ์ ตำแหน่งพนักงานขับรถ (พขร.) จำนวน 1 อัตรา
8 มี.ค. 2567 รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เงินลงทุน จำนวน 1 อัตรา
6 มี.ค. 2567 ประกาศ การส่งใบถอนเงินฝากสหกรณ์ ผ่านระบบไฟล์เอกสารหรือไลน์บริหารงานทั่วไป
5 มี.ค. 2567 ประกาศ เรื่องขอให้สมาชิกตรวจสอบเงินปันผล,เงินเฉลี่ยคืน และเงินรอตรวจสอบที่เกิน 10 ปี
1 มี.ค. 2567 ประกาศ รายชื่อสมาชิกได้รับรางวัลจากการสุ่ม (Random) จำนวน 200 รางวัล
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1