ข่าวทั่วไป
31 ส.ค. 2565 จดหมายข่าว พิจารณาเห็นชอบการขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ
12 ก.ค. 2565 จดหมายข่าว ติดตามหุ้นกู้การบินไทย
8 ก.ค. 2565 ช่องทางแจ้งข้อร้องเรียน
1 ก.ค. 2565 การกำหนดให้ผู้กู้ต้องมีเงินคงเหลือไม่น้อยกว่า 30%
23 มิ.ย. 2565 ความคืบหน้าหุ้นกู้การบินไทย
10 มิ.ย. 2565 จดหมายข่าว ชี้แจงเรื่องการถอนหุ้นบางส่วน
9 มิ.ย. 2565 การกำหนดดอกเบี้ยเงินรับฝาก และการกำกับดูแลสหกรณ์
31 พ.ค. 2565 จ่ายคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยที่หักงวดเดือน พ.ค. 65
11 พ.ค. 2565 ถอนเงินฝากง่ายนิดเดียว ไม่ต้องเดินทางประหยัดค่าใช้จ่าย
7 เม.ย. 2565 จดหมายข่าว ชี้แจงวิธีปฏิบัติกรณีถอนเงินฝากโดยเจ้าของบัญชีไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

กรุณาส่งเอกสารที่ : ตู้ ปณ.32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ภายใน กฟภ. : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ภายใน กฟภ. : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยธนชาตสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1