ข่าวทั่วไป
15 มี.ค. 2564 วิธีสมัครเข้าใช้งานระบบบริการสมาชิก
2 มี.ค. 2564 จดหมายข่าว แนวทางการติดตามหุ้นกู้การบินไทย
19 ก.พ. 2564 การเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันกลุ่มคุ้มครองเงินกู้
11 ม.ค. 2564 ขั้นตอนการทำรายการกดเงินกู้ผ่านตู้ ATM
3 ธ.ค. 2563 ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี 2563
28 ต.ค. 2563 จดหมายข่าว ฉบับที่ 12/2563 การเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันกลุ่มคุ้มครองเงินกู้
27 ต.ค. 2563 จดหมายข่าว ฉบับที่ 11/2563 ติดตามหุ้นกู้ การบินไทย
2 ต.ค. 2563 จดหมายข่าว ฉบับที่ 10/2563 ส่งข้อมูลหลักฐานเพื่อติดตามหุ้นกู้ การบินไทย
21 ก.ย. 2563 จดหมายข่าว ฉบับที่ 9/2563 แจ้งสมาชิกรับทราบการติดตามหุ้นกู้ การบินไทย
14 ก.ย. 2563 จดหมายข่าว ฉบับที่ 8/2563 เรื่องการซื้อหุ้นพิเศษ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

กรุณาส่งเอกสารที่ : ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2953-1201-6

โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1