เงินปันผล
วิธีคิดเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2564 และจ่ายให้วันที่เท่าไร

ในปีนี้ที่ประชุมใหญ่มีมติให้จ่ายเงินปันผล อัตราร้อยละ 5.04 ต่อปี และเงินเฉลี่ยคืน อัตราร้อยละ 10.35 ต่อปี

  • สมาชิกที่รับเงินปันผลผ่านบัญชีกรุงไทย หรือบัญชีเงินฝากสหกรณ์ ยอดเงินจะเข้าบัญชีในวันที่ 4 มี.ค. 2565 (หลังประชุมใหญ่)
  • สมาชิกที่รับเงินปันผลผ่านบัญชีธนาคารอื่น ยอดเงินจะเข้าบัญชีในวันที่ 8 มี.ค. 2565

คลิกวิธีคิดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน…

เงินปันผลที่ได้รับสามารถนำมาซื้อหุ้นเต็มจำนวนได้หรือไม่

สมาชิกที่ยังเป็นพนักงาน กฟภ. นำมาซื้อหุ้นได้เดือนละ 1 ครั้ง ไม่เกิน 30% ของเงินเดือนบวกค่าไฟ แต่ไม่เกิน 40,000 บาท
สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน กฟภ. แล้ว ซื้อหุ้นพิเศษได้เดือนละ 1 ครั้ง ไม่เกิน 40,000 บาท

ตามหลักเกณฑ์การซื้อหุ้นพิเศษและการถือครองหุ้น…

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1