เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โปร่งใส บริการทันสมัย ใส่ใจสมาชิกและสังคม

ข่าวกิจกรรมสหกรณ์

อ่านทั้งหมด +

17 - 12- 2018

โดยคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ สอ.กฟภ. และพนักงาน กฟภ. ร่วมกิจกรรม

ถวายเงินเพื่อจัดทำเขื่อนริมคลอง และปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในบริเวณวัด

วันที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ วัดท่าใน ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

29 - 11- 2018

ระหว่าง สอ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  สอ.การไฟฟ้านครหลวง

หัวข้อ "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์" วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

ณ ห้องเฟื่องฟ้า 1 อาคารนันทนาการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

  • คำนวณจากยอดเงินกู้
  • คำนวณจากยอดผ่อนชำระ
  • คำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภทเงินกู้
จำนวนเงินกู้
บาท
จำนวนงวด
งวด
จำนวนเงินผ่อนชำระ
บาท /เดือน
  
ประเภทเงินกู้
จำนวนเงินผ่อนชำระ
บาท
จำนวนงวด
งวด
จำนวนเงินกู้ที่ได้รับ
บาท
  
จำนวนเงินฝาก
บาท
อัตราดอกเบี้ย
%
จำนวนดอกเบี้ยรับ
บาท/เดือน
จำนวนดอกเบี้ยรับ
บาท/ปี
  
จำนวนผู้เข้าชม
1473296

Copyrights 2012 - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ตึก อสก. 3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2953-0909, 0-2953-1201-6                               แฟกซ์ : 0-2953-0503
โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418       แฟกซ์ดาวเทียม : 5947
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     สาขา กฟภ.            073-1-06900-5
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาตลาดพงษ์เพชร   179-2-11003-1