เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โปร่งใส บริการทันสมัย ใส่ใจสมาชิกและสังคม

ข่าวกิจกรรมสหกรณ์

อ่านทั้งหมด +

27 - 09- 2019

สอ.กฟภ. ร่วมบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก (มสคท.)
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เนื่องในโอกาสวันสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครบรอบ 59 ปี

10 - 09- 2019

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีสุขภาพแข็งแรง และสร้างความผูกพันธ์ระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์

ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2562   ณ THE LEGACY RIVER KWAI Resort & Semina Center

อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

  • คำนวณจากยอดเงินกู้
  • คำนวณจากยอดผ่อนชำระ
  • คำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภทเงินกู้
จำนวนเงินกู้
บาท
จำนวนงวด
งวด
จำนวนเงินผ่อนชำระ
บาท /เดือน
  
ประเภทเงินกู้
จำนวนเงินผ่อนชำระ
บาท
จำนวนงวด
งวด
จำนวนเงินกู้ที่ได้รับ
บาท
  
จำนวนเงินฝาก
บาท
อัตราดอกเบี้ย
%
จำนวนดอกเบี้ยรับ
บาท/เดือน
จำนวนดอกเบี้ยรับ
บาท/ปี
  
   

VDO สหกรณ์

อ่านทั้งหมด +
จำนวนผู้เข้าชม
1876201

Copyrights 2012 - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ตึก อสก. 3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2953-0909, 0-2953-1201-6                               แฟกซ์ : 0-2953-0503
โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418       แฟกซ์ดาวเทียม : 5947
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     สาขา กฟภ.            073-1-06900-5
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาตลาดพงษ์เพชร   179-2-11003-1