ข่าวประกาศ
21 ส.ค. 2558 ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์
26 มิ.ย. 2558 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และดอกเบี้ยเงินฝาก
26 พ.ค. 2558 โครงการ “ออมทรัพย์รับโชค” เริ่ม 1 มิ.ย. – 31 ส.ค.58
15 พ.ค. 2558 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสานสายใยวัยเกษียณ 2558
11 พ.ค. 2558 ประกาศทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกปี 2558
28 เม.ย. 2558 ประกาศรายชื่อการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
3 เม.ย. 2558 รายชื่อจ่ายสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกเกษียณอายุ
2 เม.ย. 2558 โครงการสมาชิกสัมพันธ์สานสายใยวัยเกษียณ
17 มี.ค. 2558 การจ่ายเงินรางวัล โดยการสุ่มจากเลขสมาชิกสามัญทั้งหมด
9 มี.ค. 2558 การจ่ายเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1