ข่าวทั่วไป
26 ส.ค. 2563 จดหมายข่าว ฉบับที่ 7/2563 ชี้แจงความคืบหน้า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
23 ก.ค. 2563 จดหมายข่าว ฉบับที่ 6/2563 การจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ
5 มิ.ย. 2563 จดหมายข่าว ฉบับที่ 5/2563 การผ่อนผันการพักชำระหนี้เงินต้น
20 พ.ค. 2563 ครม. มีมติเห็นชอบการบินไทยฟื้นฟูกิจการ
19 พ.ค. 2563 สอ.กฟภ. ชี้แจงกรณีลงทุนในหุ้นกู้การบินไทย
13 พ.ค. 2563 จดหมายข่าว ฉบับที่ 4/2563 การลงทุนกับ บ.การบินไทย จำกัด (มหาชน)
8 พ.ค. 2563 จดหมายข่าว ฉบับที่ 3/2563 มาตรการช่วยเหลือสมาชิก
8 พ.ค. 2563 จดหมายข่าว ฉบับที่ 2/2563 การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
30 มี.ค. 2563 จดหมายข่าว ฉบับที่ 1/2563 การปรับลดอัตราดอกเบี้ย
20 ก.พ. 2563 หนังสือการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

กรุณาส่งเอกสารที่ : ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2953-1201-6

โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1