ข่าวประกาศ
29 ส.ค. 2557 สอบราคาค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองเงินกู้
21 ส.ค. 2557 การสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ
31 ก.ค. 2557 การซื้อหุ้นพิเศษและการถือครองหุ้น
15 ก.ค. 2557 รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (ผู้ช่วยผู้จัดการ 1 อัตรา)
2 ก.ค. 2557 เปิดเงินกู้ประเภทใหม่ และเปลี่ยนหลักเกณฑ์เงินกู้เดิม
1 ก.ค. 2557 เพิ่มวงเงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
27 มิ.ย. 2557 ฝากเงินเดือนแห่งการออม รับของสมนาคุณ ฟรี!!
3 มิ.ย. 2557 ผู้เข้าร่วมโครงการสมาชิกสัมพันธ์สานสายใจผู้เกษียณ (รุ่น 1)
2 พ.ค. 2557 การถอนเงินฝากเป็นเงินสดวันละไม่เกิน 2 แสนบาท
14 มี.ค. 2557 เพิ่มทุนสวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทคนแรก
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1