งบการเงินประจำปี
ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2563 (รายงานของผู้สอบบัญชี) PDF
งบการเงินประจำปี 2562 (รายงานของผู้สอบบัญชี) PDF
งบการเงินประจำปี 2561 (รายงานของผู้สอบบัญชี) PDF
งบการเงินประจำปี 2560 (รายงานของผู้สอบบัญชี) PDF
งบการเงินประจำปี 2559 (รายงานของผู้สอบบัญชี) PDF
งบการเงินประจำปี 2558 (รายงานของผู้สอบบัญชี) PDF
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

กรุณาส่งเอกสารที่ : ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2953-1201-6

โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1