สถานะทางการเงิน
ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 PDF
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 PDF
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 PDF
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 PDF
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 PDF
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 PDF
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 PDF
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 PDF
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 PDF
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 PDF
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2953-1201-6

โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1