สถานะทางการเงิน
ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 PDF
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 PDF
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 PDF
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565 PDF
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 PDF
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 PDF
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 PDF
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 PDF
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2565 PDF
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 PDF
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

กรุณาส่งเอกสารที่ : ตู้ ปณ.32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ภายใน กฟภ. : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ภายใน กฟภ. : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยธนชาตสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1