สถานะทางการเงิน
ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 PDF
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566 PDF
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 PDF
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 PDF
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 PDF
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 PDF
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566 PDF
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 PDF
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 PDF
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 PDF
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1