รายงานการประชุม
ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน เมษายน 2567 ครั้งที่ 3 PDF
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน มีนาคม 2567 ครั้งที่ 2 PDF
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน มีนาคม 2567 ครั้งที่ 1 PDF
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน ธันวาคม 2566 ครั้งที่ 12 PDF
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ครั้งที่ 11 PDF
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน ตุลาคม 2566 ครั้งที่ 10 PDF
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน ตุลาคม 2566 ครั้งที่ 9 PDF
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน กันยายน 2566 ครั้งที่ 8 PDF
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 7 PDF
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 6 PDF
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1