รายงานการประชุม
ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน มีนาคม 2566 ครั้งที่ 1 PDF
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 18 PDF
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน มกราคม 2566 ครั้งที่ 17 PDF
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน ธันวาคม 2565 ครั้งที่ 16 PDF
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน ธันวาคม 2565 ครั้งที่ 15 (พิเศษ) PDF
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 14 PDF
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน ตุลาคม 2565 ครั้งที่ 13 PDF
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน ตุลาคม 2565 ครั้งที่ 12 (พิเศษ) PDF
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน กันยายน 2565 ครั้งที่ 11 PDF
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน กันยายน 2565 ครั้งที่ 10 (พิเศษ) PDF
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

กรุณาส่งเอกสารที่ : ตู้ ปณ.32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ภายใน กฟภ. : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ภายใน กฟภ. : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยธนชาตสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1