รายงานการประชุม
ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 36 PDF
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 35 PDF
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 34 PDF
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 33 PDF
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 32 PDF
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 31 PDF
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน เมษายน 2564 ครั้งที่ 30 PDF
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน เมษายน 2564 ครั้งที่ 29 (พิเศษ) PDF
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน เมษายน 2564 ครั้งที่ 28 PDF
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน มีนาคม 2564 ครั้งที่ 27 PDF
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2953-1201-6

โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1