เงินปันผลที่ได้รับสามารถนำมาซื้อหุ้นเต็มจำนวนได้หรือไม่
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 12 ม.ค. 2564

สมาชิกที่ยังเป็นพนักงาน กฟภ. นำมาซื้อหุ้นได้เดือนละ 1 ครั้ง ไม่เกิน 30% ของเงินเดือนบวกค่าไฟ แต่ไม่เกิน 40,000 บาท
สมาชิกพ้นสภาพพนักงาน กฟภ. แล้ว ซื้อหุ้นพิเศษได้เดือนละ 1 ครั้ง ไม่เกิน 40,000 บาท

ตามหลักเกณฑ์การซื้อหุ้นพิเศษและการถือครองหุ้น…

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1