วิธีคิดเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2564 และจ่ายให้วันที่เท่าไร
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 19 ม.ค. 2564

ในปีนี้ที่ประชุมใหญ่มีมติให้จ่ายเงินปันผล อัตราร้อยละ 5.04 ต่อปี และเงินเฉลี่ยคืน อัตราร้อยละ 10.35 ต่อปี

  • สมาชิกที่รับเงินปันผลผ่านบัญชีกรุงไทย หรือบัญชีเงินฝากสหกรณ์ ยอดเงินจะเข้าบัญชีในวันที่ 4 มี.ค. 2565 (หลังประชุมใหญ่)
  • สมาชิกที่รับเงินปันผลผ่านบัญชีธนาคารอื่น ยอดเงินจะเข้าบัญชีในวันที่ 8 มี.ค. 2565

คลิกวิธีคิดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน…

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1