การรับชำระเงิน Bill Payment ผ่าน Krungthai NEXT

ขั้นตอนการทำรายการแบบระบุชื่อหน่วยงาน

1. เข้าไปที่ Application “Krungthai NEXT”

2. ไปที่เมนู “จ่ายบิล”

3. ใส่รหัส PIN

4. ค้นหา “สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด”

5. กรอกข้อมูล ดังนี้

 • ช่องที่ 1 : เลขที่สมาชิก (6 หลัก)
 • ช่องที่ 2 : รหัสวัตถุประสงค์ (3 หลัก) ตามด้วยเลขที่บัญชีหรือเลขที่สัญญา (8 – 10 หลัก)
  • 001 เปิดบัญชีใหม่ (เงินฝาก)
  • 002 ฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
  • 003 ซื้อหุ้น
  • 004 ชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
  • 005 ชำระหนี้เงินกู้สามัญ
  • 006 ชำระหนี้เงินกู้พิเศษ
  • 007 สมัครสมาชิกสมทบ
 • ช่องที่ 3 : จำนวนเงิน

6. ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยัน”

7. เมื่อทำรายการเรียบร้อยแล้วหน้าจอจะแสดงหลักฐานการจ่ายเงิน

สอบถามเพิ่มเติม โทร 5980 , 5988 , 02-9531201-6 ต่อ 730 หรือเบอร์ตรง 6311

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2953-1201-6

โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1