เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินออนไลน์

วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท โดยสมาชิกจะต้องทำธุรกรรมผ่าน PEAcoop connect Application เท่านั้น

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

วงเงินกู้สูงสุด 100,000 บาท ผ่อนชำระ 12 งวด ยื่นกู้หน้าเคาน์เตอร์สหกรณ์วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท รับเงินสดทันที

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1