การรับชำระเงิน (Bill Payment)
การรับชำระเงิน Bill Payment ผ่าน Krungthai NEXT

บริการรับชำระเงินผ่านทาง Application Krungthai NEXT สำหรับการทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้แก่ เปิดบัญชีใหม่ ฝากเงินเข้าบัญชี ซื้อหุ้น ชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ชำระหนี้เงินกู้สามัญ ชำระหนี้เงินกู้พิเศษ และสมัครสมาชิกสมทบ

การรับชำระเงิน Bill Payment ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

บริการรับชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์สาขาของธนาคารทั่วประเทศ สำหรับการทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การฝากเงินสหกรณ์ การซื้อหุ้นเพิ่ม และการชำระหนี้สหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2009-6888

โทรศัพท์ดาวเทียม : 6888

แฟกซ์ : 0-2953-0503

แฟกซ์ดาวเทียม : 5947

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทยสาขา กฟภ.073-1-06900-5

ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว 71179-2-11003-1